Informácia o vydávaní hlasovacieho preukazu pre Voľby do NR SR 2016

pdf
Dátum zadania: 29.01.2016