VZN 1/2014 - o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Záhorská Ves (ako právnická osoba) a Dodatok č. 1 z 15.12.2015

pdf
Dátum zadania: 29.12.2015