VZN 2/2015 Zásady umiestňovania plagátov a iných nosičov informácii na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

pdf
Dátum zadania: 26.11.2015