Informácia pre voliča

pdf
Dátum zadania: 20.11.2015