Odpis zápisnice okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku Záhorská Ves 1

pdf
Dátum zadania: 20.02.2015