VZN 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

doc pdf
Dátum zadania: 13.01.2015