Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi 15. 11. 2014

pdf
Dátum zadania: 25.09.2014