Výsledky volieb okrskovej volebnej komisie v Záhorskej Vsi vo voľbách do orgánov BSK konaných 9.11.2013.

pdf
Dátum zadania: 12.11.2013