Deň a miesto konania volieb

pdf
Dátum zadania: 21.10.2013