VZN č 1/2011 obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

doc pdf
Dátum zadania: 10.02.2012