Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 23.3.2011

doc pdf
Dátum zadania: 06.04.2011