Zápisnica a uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 25.2.2011

doc pdf
Dátum zadania: 06.04.2011