VZN 1/2010 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

pdf