Žiadosť o zmenu veľkosti / zmenu intervalu zbernej nádoby

doc pdf
Dátum zadania: 23.03.2011