Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

doc pdf
Dátum zadania: 18.03.2011