Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

doc pdf
Dátum zadania: 18.03.2011