Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby

doc pdf
Dátum zadania: 18.03.2011