Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

doc pdf
Dátum zadania: 18.03.2011