Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 21.7.2009

doc pdf