VZN 6/2006 O pomienkach prideľovania bytov určených na nájom pre občanov obce Záhorská Ves postavených s podporou štátu.

pdf