VZN 1/2004 O zákaze podávania a konzumovania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách

pdf