VZN 3/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané na Obecnom úrade

pdf