Dodatok č. 1. k VZN 4/2006 Prevázkový poriadok pre pohrebisko v Záhorskej Vsi

doc pdf