VZN 4/2006 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v Záhorskej Vsi

doc pdf