Návrh dodatku k VZN 1/2014

Návrh - Dodatok ÄŤ. 2 k VZN obce Záhorská Ves ÄŤ. 1/2014 o úhradách za sociálnu sluĹľbu poskytovanú obcou Záhorská Ves v JESENI Ĺ˝IVOTA p.o.

Posledná úprava: 11.09.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)