Oznámenie o zániku mandátu poslanca...

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteÄľstva v Záhorskej Vsi.

Posledná úprava: 04.09.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)