Stanovisko starostu obce Záhorská Ves k rušeniu vlakov na trati Zohor - Záhorská Ves

OhÄľadom rušenia vlakov na trati Zohor - Záhorská Ves, nesúhlasím so zrušením prvých 3 spojov. Dôvod je vyĹĄaĹľenosĹĄ a nerušený presun obÄŤanov do centra Bratislavy.
Neexistuje Ĺľiadny spoj autobusu, ktorý garantuje presný príchod našich obÄŤanov do práce, ÄŤi Ĺľiakov do školy.
Spojenie Záhorská Ves - Vysoká pri Morave - Zohor je dôleĹľité aj pre mikroregión - spája Äľudí z Rakúska a Záhorákov. Je v zime nezastaviteÄľný, na rozdiel od autobusov.
Ä˝udom dáva pocit istoty a dochvíÄľnosti. Ekologicky do budúcnosti by mala práve vlaková doprava byĹĄ prioritou! Dostaneme sa s Ĺ Posledná úprava: 27.11.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)