Čas zvýšeného nebezpečenstva vniku požiaru

Okresné riaditeÄľstvo HasiÄŤského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje ÄŚAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEÄŚENSTVA VZNIKU POĹ˝IARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 12. júna 2019, od 08:00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Posledná úprava: 12.06.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)