Realizačný projekt výsadby

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska.

RealizaÄŤný projekt výsadby

Nenávratný finanÄŤný príspevok:  16 423,34 Eur

Dátum zaÄŤatia realizácie:  27. 03. 2019

Dátum ukonÄŤenia realizácie projektu: 27. 03. 2019

Druh projektu: Národný

Názov dreviny  a poÄŤet dreviny: Hrab obyÄŤajný, 84 ks.

Projekt sa uskutoÄŤnil v zónach: A. Priestranstvo detského ihriska, B. Areál základnej školy, C. Areál futbalového ihriska, D. Verejné priestranstvo - ulica Hlavná a Stupavská

RealizaÄŤný projekt výsadby

 

Posledná úprava: 27.11.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)