Habánske múzeum

Obec VeÄľké Leváre oznamuje, Ĺľe Habánske múzeum bude otvorené kaĹľdú sobotu od 10.00 do 18.00 hod. do konca októbra 2019. Expozícia habánskeho múzea Vám priblíĹľi spôsob Ĺľivota habánov.

Habánske múzeum Habánske múzeum vo VeÄľkých Levároch

Habánske múzeum leták PDF

Posledná úprava: 03.06.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)