Návrh dodatku č. 8 k VZN 3/2008

Návrh dodatku ÄŤ. 8 k VZN 3/2008 o výške príspevku na ÄŤiastoÄŤnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriaÄŹovateÄľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves

Posledná úprava: 27.11.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)