Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona ÄŤ. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloĹľenie odpadov a o zmene a doplnení zákona ÄŤ. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejĹ Posledná úprava: 06.03.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)