Výzva na predkladanie ponúk

Názov predmetu zákazky: "Výstavba multifunkÄŤného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi, zameraných predovšetkým na deti a mládeĹľ".

Hlavný kód CPV:
45236 110-4 - stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
39293400-6 Umelý trávnik

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - §117 zákona ÄŤ. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - stavebné práce

Posledná úprava: 27.11.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)