Oznámenie pre vlastníkov psa

Obec Záhorská Ves v súlade s § 19 ods. 11 zákona ÄŤ. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosĹĄ:
ZabezpeÄŤiĹĄ trvalé oznaÄŤenie psa/psov podÄľa § 19 ods. 9 zákona ÄŤ. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpordérom (ÄŤipom), ...

Viac informácií nájdete TU v oznámení vo formáte PDF.

Posledná úprava: 27.11.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)