Návrh VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorská Ves ÄŤ..... ./2019 o podmienkach prideÄľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu v bytovom dome 21BJ

Posledná úprava: 27.11.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)