Verejná súťaž. Predmet zákazky - Traktor

Zákazka s nízkou hodnotou podÄľa zákona ÄŤ. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

SúĹĄaĹľné podklady vo formáte PDF si môĹľete stiahnuĹĄ TU.

Posledná úprava: 27.11.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)