Návrh VZN

Návrh VZN obce Záhorská Ves ÄŤ. .../2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

Posledná úprava: 27.11.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)