Vernisáž výstavy krásy a umenia

Vernisáž výstavy krásy a umenia v Klube Kultúrneho spolku Uhranská perla v Záhorskej Vsi

Len v Slovníku cudzích slov som našla vysvetlené slovo vernisáž. Znamená otvorenie výstavy. A tak sme aj do miestneho rozhlasu, keď sme pozývali občanov na výstavu, použili toto slovo. To preto, aby sme neboli horší ako mešťania, kde sa takéto vernisáže konajú častejšie. Lenže 31.januára 2009 v Klube Uhranskej perly v Záhorskej Vsi to bolo podujatie, ktoré sa len tak často nevidí. „ To nebyuo enem také bárco !" To bolo otvorenie výstavy obrazov, kresieb a fotografií ako sa patrí. Návštevníkov bolo hojne a tí ani nevedeli, na čo sa majú skôr pozerať, či na krásu jemných farebných miniatúrnych obrázkov, či fotografie alebo veľké diela.

Program bol bohatý nielen pre naše oči a uši, ale aj pre zveľadenie a povýšenie duchovného života našich Záhorákov, a nielen ich. Ale najskôr treba napísať, kto to dielo stvoril, aby mohla byť vernisáž ! Kto to všetko vyfotografoval, namaľoval ! Nikto iný, ako naša / snáď môžem kľudne napísať /, že naša čestná občianka, publicistka, maliarka, fotografka, skromná, jemná, inteligentná dáma, schopná zniesť kritiku i chválu - Mgr. Natália Oravcová-Murat.

V priestoroch výstavy, pred Klubom a knižnicou desiatky obdivovateľov sa kochali nainštalovanými obrazmi, miniatúrnymi, precíznymi detailami zo života okolo nás, gratulantky zo súboru Nevädza zo Stupavy neodolali a kúpili si radšej hneď nádherný obraz v kombinácii bielo-čiernej farby. Ja som obdivovala krásny detailne vypracovaný obrázok Svet v kvete, kde v ďatelinkových listoch nájdete budovanie sveta, prírodu i krásavicu v pohode, tiež obrázky V lese a Srdce s krídelkami. Jemne ladené farby len umocňujú všetku tú krásu. Ale o tom iste budú písať odborníci.

Ďalším ťahákom boli nevšední hostia! Pani PhDr. Darinka Brukkerová uviedla celú vernisáž, nezabudla pripomenúť, že život v našej obci sa uberá smerom k povzneseniu kultúry v nej. Všetkých hostí potom privítala aj predsedníčka Kultúrneho spolku Uhranská perla pani Magdaléna Šimkovičová, ktorá bola hybnou silou spolu s ďalšími členkami spolku pri celej organizácii a príprave vernisáže pani Oravcovej. Privítala aj maliara, grafika a fotografa pána Jána Hladíka zo Zohoru, na výstavách ktorého sa táto spoločnosť už tiež stretla.

Vernisáž sa vydarila po každej stránke a hoci trocha zmením poradie dôležitosti, uvediem niektorých hostí, ktorých si všetci prítomní uctili i krásnymi kvetmi. Komisárom výstavy nebol nikto iný ako náš básnik Záhoria Jozef Moravčík Jakubovec s manželkou, ktorý v úvodnom slove o výstave uviedol všestrannosť pani Natálie i obdiv k jemnej kresbe jej prác. Vynikajúcu atmosféru vytvorili hostia pani Natálie - ľudová rozprávačka Slávka Gálová, ktorá prišla až z Novej Vsi nad Žitavou a potom sa Klubom niesli krásne a hlavne veselé záhorácke pesničky a veselé historky v podaní dcéry operného speváka Dr. Janka Blahu pani Helenky Jurasovovej, ktorá mala v programe aj viac veselých scénok, do jednej z nich zatiahla aj starostu obce JUDr. Borisa Šimkoviča, na ktorého zase pán Cyril Moravčík, ako ďalší významný hosť, prezradil, že bol na ostatnom zasadnutí Záhoráckej rady zvolený do nej ako poctivý a zodpovedný Záhorák. Starosta sa potom rozlúčil úprimnými slovami obdivu k nevšednej kráse a jemnosti obrazov a fotografií autorky i o raste duchovného života v Záhorskej Vsi, napriek opovrhnutia hodným chovaním malej skupiny spoluobčanov. Uctiť si pani Oravcovú prišli krásnymi kvetmi aj spomínané „šéfky" spevokolu Nevädza zo Stupavy. No a nemohla chýbať ani pani Nataša Šándorová zo Slovenského syndikátu novinárov, ktorá tiež odovzdala pani Natálii krásnu kyticu. Veľmi dobre sa cítili aj členky a člen spevokolu Uhranka, členovia spolku Uhranská perla i ďalší občania obce, hostia a priatelia pani Natálie.

Vernisáž výstavy pani Mgr. Natálie Oravcovej bola ukážkou, že Záhorská Ves rozvíja bohatý kultúrny a duchovný život v súčasnosti pre celé Záhorie a že členky jej Kultúrneho spolku Uhranská perla vedia pripraviť výborné prostredie a atmosféru pre umelcov vysokej úrovne. Pri bohatom občerstvení a za výbornej nálady prebiehala aj beseda o knihe pani Natálie Oravcovej „ Presýpacie hodiny" a o knihe „Spomienky na Janka Blaha ", z ktorej kapitoly oživila spomienkami pani Helenka Jurasovová, jeho dcéra.

Okrem vďaky autorke výtvarných prác pani Mgr. Natálii Oravcovej patrí poďakovanie aj Kultúrnemu spolku Uhranská perla, ktorý vo svojich klubových priestoroch zorganizoval tak hodnotné podujatie. Výstava potrvá do 15.apríla, otvorená je každý piatok od 15,00 do 18,00 hod., alebo možno zatelefonovať na tel.: 0915 059 888 !

M. Šimkovičová

Vernisáž

Vernisáž

Vernisáž

HORE