Vernisáž v Klube Uhranskej perly

Vernisáž literárnych a výtvarných prác žiakov ZŠ v Záhorskej pripravili samotní žiaci pod vedením pani učiteľky výtvarnej výchovy Z. Mistríkovej. Výstavu otvorila pani zástupkyňa riaditeľky školy Dr. I. Pupiková a úvodnú báseň predniesol T. Korych. Všetkých v priestoroch Klubu Kultúrneho spolku Uhranská perla privítala p. M. Šimkovičová, predsedníčka spolku, ktorá pre všetkých pripravila aj menšie občerstvenie.

 

Výstava je milým a pekným úvodom k veľkému sviatku pracujúcich - 1. máju, v predvečer ktorého, po otvorení výstavy, pripravili program členovia OZ, starosta obce, spevokol Uhranka, mažoretky MŠ a žiaci ZŠ. Zdatní mladíci DHZ bez ťažkostí postavili máju pred OÚ v silnom vetre, začo im zatlieskali početní diváci. Všetci si potom pochutnávali na výborných pečienkach a hasičských plackách. Oslavy 1.mája pokračovali aj na druhý deň - 1. mája - na obecnom ihrisku, kde bol tiež pripravený bohatý program s občerstvením a malou diskotékou.

Oto Šimkovič

Vernisáž žiakov ZŠ - foto

Vernisáž žiakov ZŠ - foto

Vernisáž žiakov ZŠ - foto

Vernisáž žiakov ZŠ - foto

HORE