Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití.

04.01.2023

Obec Záhorská Ves podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Záhorská Ves o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves, zverejňuje informáciu podľa 8 11 ods. 4 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití za roky 2020-2022.

« Na Úradnú tabuľu

HORE