Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj

03.11.2022

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022.

« Na Úradnú tabuľu

HORE