Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Zberné plynové stredisko Záhorská Ves – zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7

09.09.2022

Zberné plynové stredisko Záhorská Ves - zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7 navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava, IČO: 31392547. Obec Záhorská Ves určuje 10 dňovú lehotu pre uplatnenie písomného stanoviska verejnosťou.

Viac informácií nájdete  nižšie v prílohách.

« Na Úradnú tabuľu

HORE