Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Schválenie zámeru predaja majetku obce

19.04.2023

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi na svojom zasadnutí dňa 18.04.2023  uznesením č. 41/2023 schvaľuje zámer predať majetok obce podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení. Viac informácií nájdete v dokumente.

« Na Úradnú tabuľu

HORE