Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

13.09.2023

Predmetom zámeru je prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Záhorská Ves, nachádzajúceho sa na ulici Hlavná č. 135/552, 900 65 Záhorská Ves, zapísanej na LV č. 1097, parc.č. 764/3, k.ú. Záhorská Ves, okres Malacky – ubytovacie zariadenie a par.č. 764/5 - žumpa.

Podrobné informácie o zámere nájdete v priloženom dokumente.

« Na Úradnú tabuľu

HORE