Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Oznámenie termínu začatia prác - Vrt Záhorská Ves 7

24.04.2023

V zmysle ustanovenia 8 15 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe a na základe rozhodnutia Obvodného banského úradu v Bratislave č. 99- 418/2023 zo dňa 10. februára 2023, právoplatné dňa 13.04.2023 o povolení zmeny č. 1 povolenej banskej činnosti - otvárky a dobývania výhradného ložiska Záhorská Ves hlavným banským dielom Záhorská Ves 7 a trhacích prác malého rozsahu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. Vám týmto oznamujeme, že práce na realizácii nového vrtu Záhorská Ves 7 budú zahájené dňa 27.04.2023.

« Na Úradnú tabuľu

HORE