Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov

20.01.2023

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle par. 11 zákona č. 251/2012 Z. z.

« Na Úradnú tabuľu

HORE