Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťaž na odpredaj majetku obce.

02.05.2022

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj nadbytočného majetku obce:
pozemky v katastrálnom území Diva (zastavané plochy a nádvoria), dom a garáž.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

« Na Úradnú tabuľu

HORE