Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu – výrubu drevín

21.11.2023

Obec Záhorská Ves zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromu:

Žiadateľ: Stanislav Foltýn a manželka Ružena Foltýnová, Romanova 27, 851 02 Bratislava Dátum začatia konania: 21.11.2023. 

Viac informácií nájdete v dokumente nižšie.

« Na Úradnú tabuľu

HORE