Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Správne konanie — výrub drevín

05.09.2022

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu — výrub náletových drevín a orezanie stromov

« Na Úradnú tabuľu

HORE