Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Správne konanie - výrub drevín

25.10.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu – výrubu drevín pre žiadateľa Rybársky spolok MORAVA.

« Na Úradnú tabuľu

HORE